OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om forandring

Terapi handler om forandring. Mennesket er forskjellig fra de andre dyrene vi deler planeten med på flere måter. I denne sammenhengen er menneskets evne til livslang læring spesielt viktig. Mens alle andre dyr er nisjeavhengige, kan mennesket tilpasse seg nær sagt alle forhold. Mens de andre dyrene er spesialisert slik at de passer perfekt inn i en bestemt ramme, kan vi si at mennesket er spesialisert til å tilpasse seg alle typer rammebetingelser. Det betyr at vi lærer oss ferdigheter og mønstre som er nødvendige for å møte de kravene omgivelsene stiller. Det er denne evnen til læring vi bruker i terapi. Vi kan avlære gamle, unyttige og kanskje skadelige mønstre, og lære nye som er nyttige og hensiktsmessige sett i forhold til hva vi ønsker å oppnå.

Alle levende organismer har i seg et iboende ønske om, og kraft til, å være hel, sunn, frisk og velfungerende. Noen ganger er vi av ulike grunner ikke lenger i kontakt med disse sidene og ressursene i oss selv. Terapi kan også betraktes som en læringsprosess hvor en igjen får kontakt med disse sidene i seg selv. Når denne kontakten reetableres, skapes nye muligheter for læring slik at vi bedre blir i stand til å skape de forandringene vi ønsker i livene våre.