Selvole_ (2)

Gruppeterapi

Terapi, eller utvikling og forandring, går ofte lettere og fortere i grupper enn individuelt. Dette skyldes at læring i terapi skjer på flere nivåer. På det bevisste nivået lærer vi sammenhenger, metoder og teknikker. På det mer ubevisste planet lærer vi å forandre mønstre. Når slik læring gjøres i grupper, virker alle deltakerne som metaforer for hverandre på det ubevisste planet. Derfor skjer læring både når en selv er aktiv, og når en ikke er aktiv, og læring skjer på områder, andre og flere, enn dem en selv kommer på til en hver tid. Dette er grunnen til at gruppeterapi skaper rammebetingelser som gir rask og enkel terapeutisk læring.

I våre grupper er det 18 deltakere, og vi er to psykologer. Gruppestørrelsen er ideell sett på bakgrunn at vi ofte arbeider i smågrupper. En gruppestørrelse på 18 gir alltid tilgang til nyttige innfallsvinkler, og sikrer en god gruppedynamikk.

Gjennom mer enn 25 års erfaring med gruppeterapi har Johansson og Løvvang utviklet en egen modell for intensiv gruppeterapi som vi kaller Tilstandsfokusert terapi. Her oppsummeres kunnskaper og erfaring vi har fra psykodynamisk kroppspsykoterapi, kognitiv terapi, gestaltterapi, nyere hjerneforskning, NLP, Ericsonian hypnoterapi og moderne coaching-teknikker.